tặng thêm

50%

Tiền hoàn trả Ngoại Hạng Anh

Thưởng nạp

200%

Lên tới 5.000.000VNĐ

Thưởng nạp

110%

Lên tới 10.000.000VNĐ

Thưởng nạp

20%

Cho lần nạp thứ 2

Hoàn trả

1.5%

Không giới hạn